Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nỗi buồn đèn ông sao

Nỗi buồn đèn ông sao

05/09/2014 11:31:50 AM

Là sản phẩm thủ công truyền thống nổi bật nuôi sống cả một làng nghề nhưng cho đến nay người dân Báo Đáp vẫn đau đáu một nỗi buồn về chiếc đèn ông sao!