Tin tức, bài viết mới nhất về :

bác sĩ vùng cao

Thêm 60 tháng lương bác sĩ vẫn không lên Mù Cang Chải

Thêm 60 tháng lương bác sĩ vẫn không lên Mù Cang Chải

3/1/2014 7:26:54 PM

Tỉnh đãi ngộ rất rộng rãi cho người tình nguyện lên Mù Cang Chải, Trạm Tấu, hoặc vào các khoa lao, lây, HIV-AIDS, pháp y, tâm thần làm việc, nhưng không ai nhận lời.

Tags: bác sĩ, miền núi, Lai Châu, bác sĩ vùng cao, mù cang chải