Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bắc Ai len

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Anh David Cameron

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Anh David Cameron

6/24/2016 9:31:34 PM

"Tôi yêu nước Anh và tôi cảm thấy vinh dự đã được phục vụ Tổ quốc mình. Trong tương lai tôi cũng sẽ làm những gì có thể để góp phần đưa nước Anh vĩ đại tiếp tục gặt hái thành công".

Tags: Thủ tướng Anh David Cameron, trưng cầu dân ý, kinh tế Anh, Liên minh châu Âu, Bắc Ai len, Vương quốc Anh, bộ máy lãnh đạo, thủ tướng Anh