Tin tức, bài viết mới nhất về :

an ninh tài chính về nợ công

Quốc hội yêu cầu bảo đảm an toàn nợ công

Quốc hội yêu cầu bảo đảm an toàn nợ công

6/24/2014 10:50:31 PM

Có các giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công được Quốc hội nêu rõ tại nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn vừa được thông qua với trên 96% phiếu thuận.

Tags: nợ công, quốc hội, nợ chính phủ, chất vấn, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính về nợ công