Tin tức, bài viết mới nhất về :

âm dương

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

9/3/2017 8:53:00 PM

Tại Nhật Bản, một trạm điện thoại công cộng được gọi là "Trạm điện thoại của gió" cho phép người sống có thể kết nối âm dương với người đã mất.

Tags: điện thoại, nhật bản, âm dương, động đất, thiệt hại