ABBank lãi 1.368 tỷ đồng năm 2020, tăng 11%

28/01/2021 17:59 PM | Kinh doanh

Tính đến hết ngày 31/12/2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) có tổng tài sản đạt 116.494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng. Năm 2020 ABBank cũng đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu giao dịch tập trung trên sàn UPCoM.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 ghi nhận tổng tài sản của ABBank tại thời điểm kết thúc năm đạt 116.494 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2020, tăng 11,3% so với năm 2019.

Huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019; đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBank đều có sự tăng trưởng, lần lượt tăng 16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường.

Nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức 1,44%, RoA đạt 1,4%, RoE đạt 16,5%. Cuối năm 2020 ABBank đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM. Theo đó, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB đã chính thức được giao dịch tập trung trên sàn UPCoM.

So sánh với số liệu công bố cuối tháng 11/2020, lợi nhuận trước thuế tính đến hết năm 2020 của ABBank giảm 10 tỷ đồng, nguyên nhân do việc thực hiện kết chuyển tỷ giá theo quy định hạch toán kế toán (thực hiện định kỳ 1 lần vào mỗi cuối năm tài chính) và trích cho các quỹ khen thưởng.

Trong năm 2020, ABBank đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, giảm biên độ NIM để đồng hành cùng khách hàng. Hiện ABBank đang nằm trong nhóm ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh bậc nhất thị trường, như cho vay khách hàng cá nhân từ 5,9%/năm, cho vay SMEs từ 6,5%/năm, cho vay KHDN từ 6,1% đối với VNĐ và từ 2,1%/năm đối với USD.


Hà My

Từ khóa:  ABBank
Cùng chuyên mục
XEM