Tin tức, bài viết mới nhất về :

A Lưới

Lại động đất ở A Lưới

Lại động đất ở A Lưới

12/26/2015 1:01:12 PM

Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra trong tháng này ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tỉnh này đã yêu cầu các hồ thủy điện nghiên cứu lắp đặt máy quan trắc động đất tại hồ chứa.

Tags: Thừa Thiên - Huế, hồ thủy điện, Viện Vật lý địa cầu, động đất liên tiếp, A Lưới, lại động đất ở a lưới, động đất, thiên tai