Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người Việt uống 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu

Người Việt uống 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu

1/5/2016 8:20:10 PM

Năm 2015, sản lượng bia sản xuất và tiêu thụ ước tính 3,4 tỷ lít, tăng 40,72% so với năm 2010. Trong khi đó, sản xuất và tiêu thụ rượu là 70 triệu lít, còn nước giải khát đạt 4,8 tỷ lít.

Tags: uống bia, uống rượu, 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu, ngân sách, sản lượng bia, nước giải khát