Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người dân Anh lần đầu tiên được sử dụng tiền polymer

Người dân Anh lần đầu tiên được sử dụng tiền polymer

9/14/2016 9:17:04 AM

Các máy rút tiền trên khắp nước Anh sẽ bắt đầu trả tờ 5 bảng, tờ tiền polymer đầu tiên của nước Anh, từ sáng thứ 3. Đây là tờ tiền được thiết kế an toàn và bền hơn.

Tags: 5 bảng, polymer, in tiền