Tin tức, bài viết mới nhất về :

Năm 2015 Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận 30 cuộc thanh tra

Năm 2015 Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận 30 cuộc thanh tra

12/17/2014 6:03:00 PM

Việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch 2014 đạt 100%, hiện đã ban hành kết luận 25 cuộc thanh tra.

Tags: thanh tra, thanh tra chính phủ, kết luận thanh tra, 30 cuộc thanh tra, khiếu nại, tố cáo