Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đến bao giờ thì người Việt có thu nhập 2000 USD/tháng

Đến bao giờ thì người Việt có thu nhập 2000 USD/tháng

2/7/2017 7:54:00 PM

Báo cáo mới đây của PwC chỉ rõ thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tiệm cận 2000 USD/tháng vào năm 2045 và vượt mức này vào năm 2050

Tags: thu nhập, bình quân, đầu người, 2000USD, 2050