100% mua sắm công thường xuyên sẽ thực hiện qua mạng

16/07/2016 17:25 PM | Kinh doanh

Đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia...

Đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên hệ thống này.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đặt tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn là hệ thống duy nhất thực hiện việc đấu thầu qua mạng phục vụ mua sắm công, đồng thời quản lý thông tin về đấu thầu.

Theo đó, các mua sắm thường xuyên như: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Mua sắm ôtô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác…

Ngoài ra, đầu thầu giá thuốc của Bộ Y tế cũng được lựa chọn ngay qua mạng.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2018 sẽ nâng cấp hệ thống đấu thầu quốc gia qua mạng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 đạt 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai.

Đồng thời, tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nghị định nhấn mạnh đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của chính phủ điện tử, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều này giúp nâng cao khả năng quản trị nhà nước, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước , góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu, giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Trong lộ trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai sáng kiến hợp đồng công khai (Open Contracting); Hệ thống theo dõi, đánh giá công tác đấu thầu và Hệ thống cơ sở dữ liệu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; nghiên cứu xây dựng hệ thống danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên qua mạng và mua sắm tập trung qua mạng; Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) thực hiện xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể.

Theo Kiều Châu

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm