Tin tức, bài viết mới nhất về :

xuất khẩu may mặc

Chỉ cần 10 năm, dệt may Việt Nam sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu xuất khẩu

Chỉ cần 10 năm, dệt may Việt Nam sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu xuất khẩu

1/16/2016 10:38:00 AM

Chỉ với riêng thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản, TPP sẽ mang thêm gần 15 tỉ USD xuất khẩu hàng dệt may cho tới năm 2025. Hơn thế nữa, với xu thế, tốc độ đầu tư hiện nay, chỉ cần khoảng 10 năm...

Tags: dệt may, TPP, xuất khẩu may mặc, hàng dệt may, dệt may xuất khẩu