Vũ “nhôm” cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 200 tỷ của DongA Bank như nào?

06/11/2018 11:15 AM | Thời sự

Hai "đại gia" có lời khai "vênh" nhau liên quan đến số tiền hơn 200 tỷ đồng chiếm đoạt của DongA Bank.

Vũ “nhôm” cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 200 tỷ của DongA Bank như nào?

Theo cáo trạng, thiệt hại vụ án DongA Bank (DAB) là hơn 3.608 tỷ đồng, gồm hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng và Cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB được xác định là bị cáo có vai trò chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Ở hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng có hành vi Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng.

Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ ngân hàng từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn DAB có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào ngân hàng để có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.

Do quen biết nhau từ trước, ông Bình và ông Vũ bàn bạc và thống nhất, ông Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi ngân hàng này tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để ông Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB do ông Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB (đến nay khoản vay này đã được tất toán). Với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho ông Vũ và ông Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần DAB.

Cụ thể, ngày 17/1/2014, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng của ông Vũ nhưng DAB sử dụng tiền trong quỹ xuất 200 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 mở tại DAB CN Đà Nẵng. Cuối ngày, Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng (cựu Thủ quỹ Hội sở DAB) tiếp nhận điều chuyển khống 200 tỷ đồng từ DAB Sở giao dịch về Hội sở DAB để Hội sở hợp thức cho khoản chi 200 tỷ đồng dẫn đến âm số tiền này.

Vẫn trong ngày 17/1, Công ty Bắc Nam 79 chuyển 600 tỷ đồng (gồm ông Vũ nộp khống 200 tỷ đồng và 400 tỷ đồng vay DAB) vào tài khoản của DAB để mua 60 triệu cổ phần DAB.

Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Cty Bắc Nam 79 tại DAB CN Đà Nẵng. Như vậy, ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng tiền gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Ngày 17/1/2018, Viện khoa học hình sự Bộ Công an có kết luận chữ ký và chữ viết “Phan Văn Anh Vũ” tại chứng từ số 10000112 ngày 17/1/2014 (mẫu giám định) và chữ viết “Phan Văn Anh Vũ” tại mẫu so sánh do cùng một người ký và viết ra.

Sau khi nhận về hơn 609 tỷ đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu hộ ông Bình) với giá 500 tỷ đồng. Công ty này và ông Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DAB. Trong đó có 400 tỷ đồng của ông Vũ có được từ nguồn vay DAB, 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống nêu trên. Còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống, ông Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Ngày 8/4/2014, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc bán hơn 16,2 triệu cổ phần với giá hơn 162 tỷ đồng. ngày 8/4 và 8/9/2014, Công ty Ninh Thịnh bán hơn 15,2 triệu cổ phần DAB với giá hơn 152 tỷ đồng. Ngày 8/9/2014, Công ty Vốn An Bình bán hơn 13,4 triệu cổ phần DAB với giá hơn 134 tỷ đồng. Ngày 8/9/2014, Phạm Văn Tân bán 5 triệu cổ phần giá 50 tỷ đồng.

Ngày 11/8/2015, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Công ty Vốn An Bình bán cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hơn 13,6 triệu cổ phần DAB với giá hơn 136 tỷ đồng. Ông Vũ đã thanh toán 46 tỷ đồng, đến nay còn nợ hơn 90 tỷ đồng.

Ông Bình sử dụng 546 tỷ đồng tiền bán hơn 63 triệu cổ phần DAB (gồm 500 tỷ đồng bán cổ phần cho Công ty Bắc Nam 79 và 46 tỷ đồng tiền bán cổ phần cho ông Vũ) để sử dụng cá nhân và trả nợ các khoản đã vay DAB sử dụng vào mục đích cá nhân.

Xuất hiện lời khai "vênh" nhau

Tại CQĐT, ông Trần Phương Bình khai nhận, sau khi DAB tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng không thành, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký mua cổ phần, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và lãi hơn 9,5 tỷ đồng.

Sau đó, ông Bình và Vũ thống nhất, ông Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi bán 50 triệu cổ phần DAB cho Công ty Bắc Nam 79, ông Bình yêu cầu ông Vũ trả lại 200 tỷ đồng, ông Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho ông Bình, đến nay ông Vũ chưa trả nợ cho ông Bình. Việc Công ty Bắc Nam 79 đầu tư mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông nêu trên là hoạt động đầu tư, mua bán bình thường.

Ông Bình cũng khai, tháng 8/2015 biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, hơn 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11/8/2015 ông Bình bán số cổ phần này cho ông Vũ với giá hơn 136 tỷ đồng, cùng thống nhất khi nào có tiền thì ông Vũ trả. Ông Vũ đã trả cho Công ty Vốn An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ hơn 90 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Anh Vũ lại khai, chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và ông Vũ cho rằng 200 tỷ đồng (trong tổng số 600 tỷ đồng DAB chuyển về cho Công ty Bắc Nam 79) là tiền của cá nhân Trần Phương Bình.

Ông Vũ khai nhận, do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành, ngày 8/4/2014 DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng lãi vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79. Vũ đã sử dụng 500 tỷ đồng để công ty mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông, còn lại 100 tỷ đồng và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động công ty. Vũ nghĩ rằng đây là tiền của Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này cho DAB.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 203 tỷ đồng, là số tiền có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng ông Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền hơn 203 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi sau khi DAB tăng vốn không thành chuyển về tài khoản Công ty Bắc Nam 79 đã bị Phan Văn Anh Vũ tự ý định đoạt, gây thiệt hại cho DAB.

Dự kiến, ngày 27/11 tới sẽ khai toà.

Theo Huyền Trâm

Diễn đàn đầu tư

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Shark Hưng là "người nhà" với công ty nghi là đa cấp biến tướng BBI Việt Nam?

Dù đứng tên là ứng dụng mua sắm tiêu dùng, hoàn tiền tích điểm, song mua sắm trên BBI Mall lại không cần hàng hoá thật. Ngoài chiêu thức trả lãi lên tới 180%/năm, BBI Việt Nam còn kéo người tham gia nhờ mức phần trăm hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới vào hệ thống.

Câu chuyện kinh doanh

Quỹ 100 tỷ USD của Masayoshi Son và những 'cú liều' khiến bao phận đời điêu đứng

Quỹ Vision của SoftBank là một biểu tượng của việc đầu tư vốn quá mức.

Báo Singapore: Ông Park Hang Seo có tính cách rất giống "người đặc biệt" Mourinho

Chẳng có gì khó hiểu khi các cầu thủ sẵn sàng thi đấu hết mình cũng như tuân thủ chiến thuật của HLV Park. Tương tự như cầu thủ Sneijder đã từng nói về Mourinho rằng: "Nếu ông ấy bảo tôi đi giết người thì tôi sẽ làm thế không một chút do dự".

1977 Vlog bất ngờ mất toàn bộ video trên Youtube

Bản thân nhóm 1977 Vlog cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục sự cố.

Đọc thêm