PV - Theo Trí Thức Trẻ
Bhutan - Quốc gia duy nhất có mức khí thải carbon âm với 72% diện tích được che phủ bởi rừng, sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% hữu cơ vào năm 2020
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC