Chu Lang - Theo Trí Thức Trẻ
Tiếp bước Bphone, CEO Nguyễn Mạnh Hùng cũng làm điện thoại Viettel "Made in Vietnam" giá ngàn đô bán cho người Việt?
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC