PV - Theo Trí Thức Trẻ
Mức độ ô nhiễm ở Trung Quốc hiện được đặt trong tình trạng báo động đỏ - mức độ nghiêm trọng nhất hệ thống báo động nước này.
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC