PV - Theo Trí Thức Trẻ
Hơn 2.300 tỷ đồng được giải ngân cho 6 doanh nghiệp: Trường Hoàng -Lâm Đồng, Cường Tân – Nam Định, Hùng Cá – Đồng Tháp, Trung An – Cần Thơ, Công ty sữa TH– Nghệ An, Vật tư nông nghiệp – Nghệ An
Tags:
Mã nhúng
Link chia sẻ
VIDEO KHÁC