Vì sao Việt Nam vốn xuất khẩu than nay lại nhập siêu than?

12/05/2017 11:45 AM | Kinh tế vĩ mô
Cùng chuyên mục
Yêu cầu giảm chi phí, đầu mối cơ quan để dồn tiền tăng lương

Yêu cầu giảm chi phí, đầu mối cơ quan để dồn tiền tăng lương

2016, mức lương cơ sở điều chỉnh tăng 1,78 lần, nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp chi từ ngân sách tăng 2,185 lần...

XEM
Đọc thêm