Tin tức, bài viết mới nhất về :

vẻ đẹp nhan sắc

Sống thế nào khi cuộc đời tồn tại một chân lý mới: Giỏi thì phải chứng minh, đẹp thì khỏi cần?

Sống thế nào khi cuộc đời tồn tại một chân lý mới: Giỏi thì phải chứng minh, đẹp thì khỏi cần?

8/10/2018 9:15:00 AM

Thông tin tiếp nhận mỗi ngày dần cài đặt trong ta nhận thức chắc chắn: Đẹp là thành công. Đẹp là hạnh phúc. Đẹp là chìa khóa vàng mở ra mọi cánh cửa. Vậy lẽ gì ta không giữ chắc chiếc...

Tags: vẻ đẹp nhan sắc, chứng minh chân lý, vẻ đẹp tâm hồn