Tin tức, bài viết mới nhất về :

ưu tú

Muốn thành công và trở nên ưu tú hơn người khác, vậy bạn đã sở hữu kỹ năng tối đỉnh "lấp đầy lỗ trống" này chưa?

Muốn thành công và trở nên ưu tú hơn người khác, vậy bạn đã sở hữu kỹ năng tối đỉnh "lấp đầy lỗ trống" này chưa?

6/29/2018 11:15:00 AM

Đời người sống có tốt hay không, về cơ bản chính là xem năng lực giải quyết vấn đề của bạn mạnh đến đâu.

Tags: hố đen, kỹ năng, thành công, giải quyết, ưu tú

Càng ưu tú chúng ta càng coi nhẹ kỹ năng hòa nhập với tập thể xung quanh

Càng ưu tú chúng ta càng coi nhẹ kỹ năng hòa nhập với tập thể xung quanh

10/13/2017 12:31:00 PM

Hiếm ai ngoảnh nhìn về công việc mà mình đã rời đi để đặt câu hỏi: Vì sao ta không dành cho nơi ấy? Nhưng, đây lại là câu hỏi mang tính trải nghiệm cần thiết, giúp chúng ta đối diện vấn...

Tags: giao tiếp, ưu tú, phong cách