Tin tức, bài viết mới nhất về :

ưu đãi của chính phủ

Ts. Lê Xuân Nghĩa: Chọn ngành được Chính phủ ưu đãi để làm

Ts. Lê Xuân Nghĩa: Chọn ngành được Chính phủ ưu đãi để làm

10/8/2014 5:16:00 PM

Ngành sản xuất bao bì có công nghệ đơn giản, được ưu đãi về thuế và có thể tận dụng lợi thế lao động giá rẻ cũng như cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang đàm phán

Tags: lê xuân nghĩa, công ty riêng, lê xuân nghĩa kể chuyện, nghỉ hưu cơ quan nhà nước, ban tư vấn cho thủ tường chính phủ, đi vào con đường kinh doanh, hiệp định thương mại, ưu đãi của chính phủ