Tin tức, bài viết mới nhất về :

ứ vốn

Ngân hàng Nhà nước đang đau đầu vì tiền

Ngân hàng Nhà nước đang đau đầu vì tiền

2/27/2014 4:17:12 PM

Giả sử xem Ngân hàng Nhà nước là một doanh nghiệp, có thu và có chi, chi quá lớn và bội chi liên tục lớn hẳn cũng khiến họ đau đầu.

Tags: ngân hàng nhà nước, chính sách, thị trường vàng, bội chi, đau đầu, ứ vốn, dư tiền, quản lí tiền tệ