Tin tức, bài viết mới nhất về :

tuyển dụng người tài

Chỉ bằng 2 câu nói, Steve Jobs đã đưa ra lời khuyên đắt giá về tuyển dụng người tài

Chỉ bằng 2 câu nói, Steve Jobs đã đưa ra lời khuyên đắt giá về tuyển dụng người tài

6/13/2018 9:15:00 PM

Tất cả những người làm công tác tuyển dụng, quản lý nên học tập lời khuyên đơn giản mà sâu sắc này từ Steve Jobs.

Tags: tuyển dụng người tài, công nghệ thông tin, người thông minh, truyền cảm hứng, Steve Jobs

Kinh doanh đi xuống? Sếp khó nhằn? Thị trường khủng hoàng? Giải quyết được tất!

Kinh doanh đi xuống? Sếp khó nhằn? Thị trường khủng hoàng? Giải quyết được tất!

12/10/2013 8:20:00 AM

Kinh doanh đi xuống? Sếp khó nhằn? Thị trường khủng hoàng? Giải quyết được tất!

Tags: tôi đi thuê, tuyển đúng đội, không gì cản nổi, tuyển dụng người tài, Thuê đúng người