Tin tức, bài viết mới nhất về :

tuyển chọn lãnh đạo

Vì sao sẽ tạm dừng thí điểm thi tuyển lãnh đạo?

Vì sao sẽ tạm dừng thí điểm thi tuyển lãnh đạo?

7/3/2015 8:49:28 AM

Việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp trưởng đã được một số bộ ngành và địa phương tiến hành trong một năm qua, nhưng sẽ phải tạm dừng trong thời gian tới. Vì sao vậy?

Tags: thi tuyển lãnh đạo, bộ chính trị, đề án thí điểm, đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, tuyển chọn lãnh đạo, thi tuyển công chức

Thi tuyển lãnh đạo: Sẽ hết cửa 'chạy'

Thi tuyển lãnh đạo: Sẽ hết cửa 'chạy'

3/31/2015 3:04:20 PM

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tin tưởng rằng đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo sẽ chống được tiêu cực chạy chức chạy quyền.

Tags: lãnh đạo, thi tuyển lãnh đạo, hết cửa chạy lãnh đạo, công khai thi tuyển lãnh đạo, tuyển chọn lãnh đạo