Tin tức, bài viết mới nhất về :

TTC Land kêu gọi vốn

Chứng khoán Bản Việt chi 152 tỷ đồng mua cổ phiếu của TTC Land: Không chỉ đầu tư tài chính mà còn hỗ trợ về chiến lược trong hoạt động gọi vốn của đối tác

Chứng khoán Bản Việt chi 152 tỷ đồng mua cổ phiếu của TTC Land: Không chỉ đầu tư tài chính mà còn hỗ trợ về chiến lược trong hoạt động gọi vốn của đối tác

6/12/2019 3:04:05 PM

Với việc mua 19 triệu cổ phiếu của TTC Land trị giá 150 tỷ đồng, Chứng khoán Bản Việt đã trở thành cổ đông lớn độc lập đầu tiên của doanh nghiệp bất động sản này.

Tags: ttc land, Bản Việt đầu tư vào TTC Land, Bản Việt mua cổ phiếu TTC Land, Chứng khoán Bản Việt, TTC Land kêu gọi vốn