Tin tức, bài viết mới nhất về :

tranh chấp kinh doanh

Tranh chấp kinh doanh: Nên hòa giải hay kiện tụng?

Tranh chấp kinh doanh: Nên hòa giải hay kiện tụng?

8/2/2013 8:00:00 PM

Tranh chấp pháp lý rất tốn kém, mất thời gian, mất tình cảm và hoàn toàn bất lợi cho việc kinh doanh.

Tags: kiện tụng, đàm phán, tranh chấp kinh doanh, chủ doanh nghiệp, hòa giải