Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tổng công ty Vinacafe

Tổng công ty cà phê lãi hàng trăm tỷ từ bán Vinacafé Biên Hòa

Tổng công ty cà phê lãi hàng trăm tỷ từ bán Vinacafé Biên Hòa

12/20/2013 4:24:05 PM

Nhiều giả thiết đã được đặt ra nhưng khá nhiều cho rằng Masan Consumer là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu trên 53% đã dốc thêm tiền mua vào.Tuy nhiên, đây chỉ mới là giả thiết.

Tags: masan consumer, vinacafé biên hòa, Tổng công ty Vinacafe