Tin tức, bài viết mới nhất về :

tin gọn

Trần Mạnh Hùng: Khởi nghiệp phải tinh gọn

Trần Mạnh Hùng: Khởi nghiệp phải tinh gọn

3/26/2015 3:24:32 PM

‘Nhưng sắp tới em sẽ tăng lương cho họ anh ạ!’, Hùng nói, ‘có thực mới vực được đạo’.

Tags: khởi nghiệp, tin gọn, tai nghe, Hoàn thiện, chất liệu