Tin tức, bài viết mới nhất về :

tìm khách hàng

[Infographic] Hiểu thêm về khách hàng

[Infographic] Hiểu thêm về khách hàng

6/21/2014 9:17:51 AM

Với khách hàng doanh nghiệp cần hiểu nguyện vọng của họ thì mới xây dựng được những chính sách phù hợp với nhu cầu của họ.

Tags: khách hàng, nhu cầu khách hàng, chăm sóc, khách hàng tiềm năng, hiểu khách hàng, tìm khách hàng