Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiêu thụ tài sản

TP HCM đã giảm 20% tội phạm

TP HCM đã giảm 20% tội phạm

3/24/2016 1:58:06 PM

Trong quý 1, đặc biệt tháng 3 TP.HCM tung quân số tăng 30-40% trấn áp các loại tội phạm, nhờ đó đã giảm 20% tội phạm.

Tags: cảnh sát cơ động, trấn áp tội phạm, phòng chống tội phạm, tiêu thụ tài sản, TP.HCM, tệ nạn xã hội