Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiết kiệm sức lao động

7 bí quyết bán dịch vụ bất cứ ai làm sales đều phải nhớ

7 bí quyết bán dịch vụ bất cứ ai làm sales đều phải nhớ

9/28/2018 2:44:14 PM

Dịch vụ là yếu tố thiết yếu trong thành công lâu dài của mọi doanh nghiệp. Và bán hàng cũng là yếu tố thiết yếu trong quy trình dịch vụ. Khi quy trình này được vận hành thích hợp, kết quả...

Tags: chủ doanh nghiệp, tiết kiệm sức lao động, Sức lao động, ngành bảo hiểm, nhân viên bán hàng