Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiền giấy Việt Nam

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

9/26/2014 8:03:00 PM

Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, đồng tiền Việt Nam cũng đã trải qua những biến động thăng trầm. Cùng chiêm ngưỡng những tờ tiền đã và đang lưu hành tại Việt Nam theo dòng chảy thời...

Tags: Tiền giấy Việt Nam, việt nam, tiền tệ, biến đổi, lịch sử, đồng tiền Việt Nam