Tin tức, bài viết mới nhất về :

thương mại song phương

Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ lên 72 tỉ USD

Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ lên 72 tỉ USD

7/12/2015 11:09:00 AM

Gắn bó với VN gần 18 năm, cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ có nhiều biến chuyển nhanh chóng, chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, giám đốc điều hành Phòng Thương mại...

Tags: thương mại song phương, việt nam, hoa kỳ, phòng thương mại, AmCham, đàm phán TPP, hội nhập kinh tế, đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư

Thượng Nghị sĩ John McCain nói về 'một vấn đề đáng xấu hổ!'

Thượng Nghị sĩ John McCain nói về 'một vấn đề đáng xấu hổ!'

2/19/2014 2:03:51 PM

Vấn đề cá da trơn (catfish), tôi đã đấu tranh quyết liệt tại thượng viện. Tôi thậm chí viết các bài báo lên án. Và tôi thấy đây là vấn đề đáng xấu hổ.

Tags: thượng nghị sĩ, John McCain, thương mại song phương, catfish, vấn đề cá da trơn, bảo hộ mậu dịch