Tin tức, bài viết mới nhất về :

thủ quỹ

Bố trí bàn vi tính và bàn của thủ quỹ thêm tài lộc

Bố trí bàn vi tính và bàn của thủ quỹ thêm tài lộc

8/30/2014 8:48:05 PM

Nguyên tắc bao trùm nhất của phong thủy là ngồi làm việc cần có tầm nhìn bao quát rộng nhất đối với căn phòng (kê trên đường chéo góc với cửa ra vào) và tránh ngồi quay lưng ra cửa.

Tags: nhân viên, máy tính, lãnh đạo, nguyên tắc, làm việc, tầm nhìn, căn phòng, bao trùm, thủ quỹ, phong thuỷ