Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu nhập đầu người

Phí thẻ ngân hàng!

Phí thẻ ngân hàng!

11/25/2016 9:31:26 PM

Hiện, người dùng thẻ ngân hàng Việt Nam đang bị các nhà băng bắt gánh quá nhiều loại thuế, phí với mỗi tài khoản.

Tags: thẻ ngân hàng, ngân hàng Việt nam, thu nhập đầu người, phát hành thẻ, thẻ nội địa, tài khoản ngân hàng

Người giàu và người nghèo Trung Quốc khác nhau đến mức nào?

Người giàu và người nghèo Trung Quốc khác nhau đến mức nào?

3/7/2014 2:54:34 PM

Theo số liệu thống kê của Forbes với 122 tỷ phú, Trung Quốc là nơi tập trung tỷ phú đông thứ 2 thế giới. Tuy nhiên 13% dân số quốc gia này hiện đang sống với mức thu nhập thấp hơn 1,25...

Tags: trung quốc, Forbes, dân số, tỷ phú, nông thôn, tỷ phú Trung Quốc, quốc gia, thành thị, thu nhập đầu người