Tin tức, bài viết mới nhất về :

thói quen người tiêu dùng

Giải “bài toán” thói quen người tiêu dùng

Giải “bài toán” thói quen người tiêu dùng

6/16/2015 9:38:04 AM

Doanh số chỉ đến khi doanh nghiệp có khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của mình. Càng có nhiều khách hàng và các khách hàng đều có thói quen - tức sử dụng nhiều lần sản phẩm/dịch vụ của...

Tags: chuyên gia tâm lý, nhà khoa học, mạng xã hội, thiết bị android, sản phẩm mới, Đại học công nghệ, mất thời gian, người tiêu dùng, quảng cáo, tiêu dùng, thói quen người tiêu dùng