Tin tức, bài viết mới nhất về :

thế giới cần thỏa ước Plaza

Thế giới cần thỏa ước Plaza?

Thế giới cần thỏa ước Plaza?

1/30/2015 2:27:00 PM

Một loạt hành động của các NHTW trên toàn thế giới khiến thị trường tiền tệ quốc tế đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Môi trường vốn đã nhiều biến động xuất hiện thêm nhiều đợt...

Tags: thỏa ước Plaza, thế giới cần thỏa ước Plaza, plaza, tiền tệ, các ngân hàng thế giới, NHTW