Tin tức, bài viết mới nhất về :

than rắn

Tại nhiệt độ phòng, các nhà khoa học RMIT biến CO2 thành than, chôn lại xuống đất

Tại nhiệt độ phòng, các nhà khoa học RMIT biến CO2 thành than, chôn lại xuống đất

2/28/2019 2:04:33 PM

Những cách thức biến CO2 dạng khí thành dạng rắn đều cần tới nhiệt độ cực cao, không thể áp dụng đại trà.

Tags: đại học RMIT, khoa học, nhiệt độ, kỹ thuật, than rắn