# Case Study - Tuyển chọn các bài học kinh doanh CafeBiz

3 anh em người New Zealand sáng tạo đồ chơi từ Tiểu học, lớn lên rủ nhau bỏ Đại học, xách vali sang Trung Quốc lập ra đế chế đồ chơi tỷ USD, dự định đầu tư vào Việt Nam

Zuru là một trong những công ty đồ chơi trẻ em phát triển nhanh nhất thế giới và đang có ý định đầu tư vào Việt Nam.

Tiêu điểm