# Case Study - Tuyển chọn các bài học kinh doanh CafeBiz

Bị ép doanh số như "bã mía", nhân viên Wells Fargo đã tạo hơn 3,5 triệu tài khoản giả mạo, khiến 5.300 người bị sa thải, công ty bị phạt 185 triệu USD

Thảm họa trên một lần nữa chứng minh nguyên tắc kinh điển của Warren Buffet: "Nhân viên chỉ biết đến doanh số sẽ có lúc bị cám dỗ bởi doanh số".