# Vingroup đi làm ô tô

Lối đi nào cho Vinfast với giấc mộng xe hơi Việt: Cao cấp hay Bình dân?

Vingroup phải quyết định tham gia thị trường xe hơi ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tốc độ sẽ là yếu tố sống còn trong cuộc chơi này của Vinfast.