Sự kiện :

 Vợ chồng Thu Minh bị tố lừa đảo doanh nghiệp Việt