# Tranh chấp quyền lực ở Cà phê Trung Nguyên

Vì sao Đặng Lê Nguyên Vũ luôn im lặng trước những thông tin liên quan đến vợ?

Kể từ khi xảy ra vụ ầm ĩ liên quan đến vợ của mình là Lê Hoàng Diệp Thảo (năm 2015), ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa từng lên tiếng biện hộ, phản bác... và các nhân viên của Trung Nguyên cũng từ chối nói bất cứ điều gì có liên quan đến sự vụ này.