# Nước C2, Rồng Đỏ của URC nhiễm chì

Người tiêu dùng vừa mua C2, Rồng Đỏ nên kiểm tra ngay thông tin này trước khi sử dụng

Có 2 lô trà xanh hương chanh C2 và một lô nước tăng lực Rồng đỏ hương dâu có hạm lượng chì vượt quá mức công bố đang lưu thông trên thị trường.