# Hồ sơ Panama

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV Báo Lao Động cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể hiện là đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước như Trường đoàn T.Ư (nay là Học viện Thanh Thiếu niên) hay Uỷ ban Tài chính và Quản lý T.Ư (nguyên văn tiếng Anh: Central Commission for Finance and Management). Tuy nhiên, hành trình lần tìm những “cái bóng” này cũng xuất hiện không ít tình tiết bất ngờ.