# Báo động tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên

Dự kiến đến đầu tháng 4, nước từ Trung Quốc mới về đến ĐBSCL

Trung Quốc bắt đầu xả (15/3) thì nước từ Cảnh Hồng mới về đến ĐBSCL. Song thực tế, trên cùng dòng chảy của Mekong còn có các quốc gia đón đầu nguồn nước nên rất có thể phải hơn 20 ngày nước mới về đến ĐBSCL.