# Những doanh nghiệp thành công nhờ thị trường ngách

'Người hùng' X-men chiến thắng gã khổng lồ Unilever, P&G Việt Nam như thế nào?

Công thức thành công của X-Men là: “Chiến lược đúng, sản phẩm có sự khác biệt cao, ra đời đúng thời điểm và tham gia vào phân khúc thị trường đủ lớn”.