# TRUNG QUỐC PHÁ GIÁ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ

Trung Quốc đã “run tay” sau 3 lần phá giá Nhân dân tệ?

Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng tiền, nhưng có vẻ Bắc Kinh không muốn việc phá giá Nhân dân tệ vượt tầm kiểm soát...