# Khủng hoảng tại Hy Lạp

ECB tiếp tục bơm thêm 900 triệu euro tín dụng ELA cho Hy Lạp

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tiếp tục bơm thêm tín dụng Hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp.