# Khởi nghiệp

Tại sao vẫn nên đầu tư vào những Startup Copycat?

Khi mọi người coi startup như là khởi nguồn của đổi mới và sáng tạo, thực tế là không phải lúc nào sáng tạo cũng là yếu tố tiên quyết. Những startup học tập lại mô hình của người đi trước, từ ăn theo ý tưởng tới sao chép hoàn toàn, còn đông đảo hơn nhiều.

Tiêu điểm